Letselschadebureau Veritas

veritas letselschade juristen

Mag ik je voorstellen aan letselschadebureau Veritas?

Letselschadebureau Veritas is een regionaal kantoor dat zich focussed op letselschade trajecten. Met jarenlange ervaringen in de financiële sector met verzekeraars en in de letselschade branche, is Letselschadebureau Veritas gedreven tot het uiterste om uw belangen te behartigen. Letselschadebureau Veritas zet zich alleen in voor de slachtoffers, waardoor zij onafhankelijk en onpartijdig werken. Letselschadebureau Veritas heeft naast juristen en ondersteunende medewerkers ook specialisten in huis (o.a. medisch adviseur drs. R.M.A.G. Brouns en diverse samenwerkende advocaten).

Mw. mr. K.H.P. Seip

Mw. mr. K.H.P. Seip is de trotse eigenaar van Letselschadebureau Veritas en heeft in het verleden veel letselschade slachtoffers bijgestaan. Ondanks de academische scholing van mr. Seip, communiceert zij in begrijpelijke taal zodat het letselschade traject voor iedereen begrijpelijk is. Naast het verhalen van de financiële schade vindt mr. Seip het van groot belang dat het slachtoffer ook emotioneel kan terugkeren naar zijn/haar oude leven. Erkenning en begrip voor de situatie van het slachtoffer is daarom van groot belang. De persoonlijke benadering en de snelle reactietijden die Letselschadebureau Veritas hanteert maken haar dan ook uniek.

Ben jij geïnteresseerd in wat Letselschadebureau Veritas voor jou kan betekenen, aarzel dan niet en neem contact op!

Ervaring deskundig in aansprakelijkheid

Het is de enorm hoge klanttevredenheid welke ons inspireert onze diensten voort te zetten en uit te breiden. Het is de intensieve samenwerking met assurantietussenpersonen waardoor wij een degelijk, op vertrouwen gebaseerd, contact mogen opbouwen met de bestaande verschillende verzekeringsmaatschappijen. Bij elke aanrijding is er sprake van zogenaamde aansprakelijkheid. Wie is er schuld? Vandaar dat wij in de loop der tijd een enorme ervaring hebben opgebouwd met betrekking tot aansprakelijkheid! Daar kan geen enkel advocaat of advocatenkantoor tegen op.

Veel voorkomende schadeposten bij letsel

Als je letsel hebt opgelopen, om welke reden dan ook, zijn er diverse schadeposten denkbaar die samen de hoogte van je totale schade bepalen. Letselschadebureau Veritas zet deze schadeposten voor jou op een rij en onderbouwt ze.
De meest voorkomende schadeposten zijn:
• Voertuigschade
• Kledingschade, schade aan bril, telefoon, etc.
• Reiskosten (i.v.m. het bezoeken o.a. belangenbehartiger, artsen, etc.)
• Huishoudelijke hulp
• Medische kosten (kosten revalidatie, eigen risico/eigen bedrijven/medicatie)
• Verlies aan inkomen (verdienvermogen)
• Verlies zelfwerkzaamheid (klussen in en rondom uw woning)
• Kosten van een verbouwing
• Oppas kinderen
• Smartengeld (vergoeding voor leed en ongemak)
Bovenstaande opsomming, is niet allesomvattend; er zijn immers nog meer schadeposten denkbaar.

Letselschadebureau Veritas zal jou bijstaan en alles in samenspraak aantonen zodat jij krijgt waarop je recht hebt. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn namelijk twee verschillende dingen.

Heb jij letsel en wil jij Letselschadebureau Veritas inschakelen? Neem dan contact met ons op!

Toegevoegde waarde van letselschadebureau Veritas

Je zult je afvragen waarom kan ik mijn schade niet zelf regelen? Ik ben toch slim genoeg en weet alles over de schade en het letsel. De reden is eenvoudig. In de meeste gevallen krijg je bij letselschade te maken met een grote verzekeraar die veel ervaring heeft in het afdoen van schadeclaims. Daarbij heeft een verzekeraar er baat bij als aansprakelijkheid (lees: schuld) niet wordt erkend, dan hoeft er namelijk geen letselschadevergoeding te worden betaald. Met name als de situatie voor discussie vatbaar is, zal een verzekeraar hiervan gebruik maken. Indien aansprakelijkheid wel wordt erkend, kan het voor de verzekeraar ook zinvol zijn om de omvang van de schade zo laag mogelijk vast te stellen. De verzekeraar houdt daarbij niet altijd rekening met de belangen van het slachtoffer (bewust of onbewust). Dit alleen al maakt het voor jou als slachtoffer beter om direct een letselschadebureau zoals Letselschadebureau Veritas in te schakelen.

Letselschadebureau Veritas ziet toe dat de verzekeraar handelt in het belang van jou als slachtoffer en zo niet zal zij ingrijpen. Letselschadebureau Veritas treedt alléén op voor slachtoffers en niet voor verzekeraars zodat zij volledig onafhankelijk is. De kosten van Letselschadebureau Veritas worden normaliter ook gewoon vergoed, waardoor jij je kan richten op je herstel. Want naast een financiële genoegdoening is herstel het allerbelangrijkste!

Heb jij vragen of heb jij de hulp nodig van Letselschadebureau Veritas? Neem dan contact met ons op en wij zullen je bijstaan!

Letselschadebureau Veritas ten opzichte van rechtsbijstandverzekering

Letselschadebureau Veritas werkt geheel onafhankelijk. Rechtsbijstandsverzekeraars daarentegen zijn zelf verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars. Behandelaren die werkzaam zijn bij rechtsbijstandsverzekeraars behandelen doorgaans veel dossiers waardoor zij minder tijd kunnen investeren in een afzonderlijk dossier en daarmee vaak ook minder tijd hebben voor persoonlijk contact. Ook zijn zij vaak eerder geneigd om een zaak vroegtijdig af te wikkelen wegens tijdsdruk.

Indien je wel een rechtsbijstandverzekering hebt, dan kan de je de letselschade melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Vervolgens kan je zelf bepalen wie jij als belangenbehartiger wilt hebben.

Wil jij dat Letselschadebureau Veritas voor jouw belangen opkomt? Neem dan contact op met ons en wij regelen de rest!

Online berekeningen hoogte letselschade

In de praktijk krijgen wij vragen van slachtoffers of online schadeberekeningstools de hoogte van hun schade zorgvuldig inschatten. Zelf vinden wij dat deze berekeningstools geen waarde hebben en alleen ontwikkeld zijn om letselschade slachtoffers te lokken naar de betreffende websites. Een goede en weloverwogen schatting maken op basis van een paar criteria die jij als slachtoffer zelf invoert, is niet mogelijk. Daarnaast zijn de online-berekeningen met name ingericht om een schatting te geven over slechts één schadepost, het smartengeld.

Het maken van een betrouwbare schatting van de totale schade is niet eenvoudig. Hiervoor is uitgebreide dossierkennis nodig (welke verschillende schadeposten zijn er allemaal, is er afdoende bewijs, etc.) en is veel ervaring vereist om ook de externe factoren die een rol spelen erbij te betrekken.

Heb jij behoefte aan een zorgvuldige berekening van jouw schade en hecht jij waarde aan een betrouwbaar Letselschadebureau die opkomt voor jouw belangen? Neem dan contact op met Letselschadebureau Veritas!

Bel ons op 045-5421440
of plaats een terugbelverzoek: